Местност "Зелени дел"

зелени-дел

Местност "Зелени дел"

Местността "Зелени дел" е разположена на 10 км югозападно от центъра на гр. Вършец.  До нея се стига като продължите по централната улица на кв.Заножене, след като излезете от квартала продължавате по шосето срещу течението на Стара река, по левия й долинен склон . Това е най - удобният изходен пункт за изкачването на връх Тодорини кукли. Има маркирана туристическа пътека.
 Местността се намира в долината на р. Стара река, в подножието на рида Козница. Името идва от името на насрещния връх - Зелени рид, от който се спуска хребета. Покрита е с обширни поляни, диворастящи малини и букови гори. Изградените беседки и кътове за отдих предоставят условия за пикници и излети. В местността е изградена сцена, на която на времето са се провеждали ежегодно надпявания по време на традиционния Празник на курорта, минералната вода и Балкана.

Photo credit: Anton Antonov