Палеопарк Вършец

палеопарк

Палеопарк Вършец

Единственият по рода си палеопарк на Балканите, е разположен в Боровия парк на града, и е с площ от 10 дка. Мястото е облагородено, поставено е осветление, има много пейки и зеленина. В средата на пространството е построена модерна сграда на Информационен център представящ палеонтологични находки от землището на общината, диорами и много информация за представените видове древни животни и птици.
 Палеопаркът пресъздава природната обстановка край Вършец и на Балканите преди около 2.5 млн. години, от времето на намерената фосилна фауна и представя по-атрактивните видове гръбначни животни от това време, известни от находището, открито в околностите край Вършец. То е открито от художника от курортния град Мариан Марков, който съобщава за откритието си на палеонтолозите от Националния природонаучен музей проф. Николай Спасов и проф. Златозар Боев. Интензивни палеонтологически проучвания биват организирани през 90-те години от Национални природонаучен музей и тогавашния институт по зоология при БАН.
 Паркът и музейната експозиция представят на посетителите животинските видове, които са обитавили региона. Те са много различни от днешните: носорози, древни диви коне и чифтокопитни, гепарди, хиени, съблезъби котки, големи лешояди, орли, соколи, както и дропли, тетреви, чучулиги, бързолети и множество други изчезнали видове птици. Срещали са се антилопи и големи гущери – варани. Експозиционният комплекс на палеопарка е представен от експозиционен център – зала и паркова среда с уникални скулптурни възстановки. В залата посетителите могат да видят експозиция с фосилно останки от находището и да се насладят на мултимедия с клипове и анимация представящи находището. Експозицията е представена в 10 витрини чрез отделни кости и отливки на по-впечатляващи останки, оригиналите на които са на съхранение в НПМ-БАН. На отделни табла с илюстрации и текст са показани по-атрактивните видове намерени в находището. Диорамата с площ около 12 кв. м. възстановява природната обстановка преди 2.5 млн. години около находището – растителност, релеф, основни видове гръбначни животни. Тя представлява модел на карите – специфичните геоморфоложки образувания, формиращи съвременния ландшафт в района на находището.

 До момента в находището са установени около 140 вида гръбначни животни, сред които 8 вида влечуги и земноводни, 74 вида птици /5 от които са нови видове чучулиги в световен мащаб/, 37 вида дребни бозайници и 21 вида едри бозайници. От находището са събрани над 1700 костни останки от птици и над 1000 костни останки от хищници, чифтокопитни и нечифтокопитни. 15 вида птици, един вид дребен хищен бозайник и един вид полевка са нови за световната наука. Това фаунистично богатство поставя находището край Вършец на първо място по брой намерени видове гръбначни животни сред находищата с вилафранкска възраст в Европа.