Римски стълби

римски-стълби
римски-стълби 1

Римски стълби


 В близост до Минералните бани на Вършец се намира хълм, разположен на територията на Градския лесопарк.  В неговата основа започват т.нар. "римски стълби". Те са построени през 1924г. върху останки от по-стари, вероятно римски градежи. Предполага се, че още от древността на това място е имало път или стълби, които са извеждали на хълма. Това става именно чрез римските стълби. В най-високата част на парка е разположена кръгла беседка, имитираща дорийски стил.  Възможно е тя да имитира по-ранен градеж, а именно храм на Асклепий. Всички данни, съчетани с минералните извори и природните условия, говорят за съществуването на асклепион с баня и лечебница в равнината и храм на Асклепий на височината.
Днес Римските стълби водят към екопътеката за Иванчова поляна